O mně

Narodila jsem v roce 1982 v Praze, kde jsem i vystudovala sociální práci na Evangelické akademii v Praze a Sociální pedagogiku na Husitské Teologické Fakultě Univerzity Karlovy. V současnosti studuji magisterský obor Supervize na Katedře řízení a supervize Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.

Mé největší zkušenosti pocházejí z neziskového sektoru, z prostředí sociálního podnikání a ze zdravotnictví.

Během své praxe jsem také navštívila řadu zahraničních stáží, např. v Plymouth (GB), Plymouth Comunity Healtcare či v Alkmaar (NL), GGZ Nord Holland Noord.

Svou praxi zaměřuji především na dospělé lidi.

Od roku 2015 pracuji v Psychiatrické nemocnici v Bohnicích v Centru psychosociálních služeb a od roku 2016 zároveň provozuji soukromou terapeutickou a poradenskou praxi. V posledních letech se věnuji také supervizi. Spolupracuji jako terapeutka se Sociální klinikou, kterou provozuje Český institut biosyntézy.

S různými formami poradenské a terapeutické práce se setkávám od roku 2008. Své vzdělání a terapeutické dovednosti nadále rozvíjím prostřednictvím odborných kurzů a výcviků. Absolvovala jsem pětiletý akreditovaný systematický výcvik v Gestalt psychoterapii (IVGT).

Řídím se etickým kodexem Evropské asociace gestalt terapie a Evropské asociace pro psychoterapii.

Svou terapeutickou práci pravidelně superviduji.

Kromě práce věnuji svůj čas loutkovému divadlu, ráda jezdím na kole a věnuji se environmentálním aktivitám a rodině.