Co nabízím

Terapie a poradenství

Věřím, že se lidé narodili s dostatečnými zdroji a schopnostmi být v uspokojivém kontaktu s druhými lidmi a vést spokojený tvořivý život. Nicméně občas tento proces něco přeruší a člověk uvízne ve strnulých vzorcích a přesvědčeních o sobě, jež mu překážejí. Terapie má za cíl zkoumat a odhalovat tyto vzorce a to, jak stále na člověka působí a ovlivňují jeho současný život. Terapeuta, lze spíše než jako expertní zdroj informací, vnímat jako člověka, který při setkání s druhým člověkem aktivně vytváří prostor pro další rozvoj a usnadňuje jeho proces. Snaží se být stále přítomen, postrkuje, dává podněty, raduje se a směje, plyne ve stavu údivu a fascinace. Tento postoj mu dává svobodu učit se a pohrávat si s hypotézami místo toho, aby uvízl ve věčných pravdách a v rutinním přitakávání sám sobě. Více o gestalt terapii se dozvíte např. zde >>.

S čím mohu pomoci

  • Problémy v mezilidských vztazích
  • Depresivní a úzkostné stavy
  • Fóbie a strachy
  • Problémy spojené s poruchami osobnosti
  • Zvládání těžkých životních situací
  • Vztahové, partnerské a rodinné problémy
  • Pocity vyhoření
  • Osobnostní růst a hledání životních hodnot
  • Krizové či komplikované životní situace
  • Snížené sebehodnocení a sebedůvěra

Supervize

Supervizi vnímám především jako schopnost sebereflexe a dovednosti průběžně vnímat a rozumět vlastním motivům při práci s klienty. Smyslem supervize je rozvíjet profesní dovednosti, posilovat vztahy v pracovním týmu a nacházet řešení problematických situací. Nabízím supervizi individuální, skupinovou i týmovou.

Terapeutická skupina

Máte chuť nebýt sami/y a sdílet své starosti a radosti v bezpečném prostoru? Chcete osobnostně růst, pracovat na sobě a více poznat své slabé a silné stránky? Od února 2024 otvíráme terapeutickou skupinu. Více informací v letáku níže.