Podmínky a ceník

Terapie

Individuální terapie
Délka sezení 50 minut
1000 Kč

Supervize

Individuální supervize
Délka sezení 50 minut
1000 Kč

Skupinová a týmová supervize
Délka sezení 60 minut
1200 Kč

Podmínky

Platby probíhají v hotovosti na konci setkání či převodem na účet 35-6412460297/0100.

Je možné objednat se telefonem +420 777 083 870 nebo e-mailem terapie@michaelamarik.cz.

O případné změně či zrušení termínu mě informujte nejméně 1 den (tzn. 24h) před smluveným sezením. V opačném případě hradí klient za neuskutečněné sezení celou částku.

Skype poradenství

Na základě předchozí domluvy je možné také nabídnout poradenství přes Skype. Toto poradenství probíhá prostřednictvím služby Skype přes web kameru. Jde o variantu pro klienty, kteří žijí v zahraničí, nebo není v jejich možnostech konzultovat osobně.